bip - ikona
Unia Europejska - flaga

HARTKNOCH Johannes Christoph

Opublikowano 17 sierpnia 2022

HARTKNOCH Johannes Christoph

(1644 – 1687), historyk, profesor gimnazjalny w Toruniu.

Ur. w Jabłonce k. Szczytna. Tam rozpoczął naukę, którą kontynuował w Pasymiu. W związku z działaniami wojsk polsko-litewskich i tatarskich uciekł w 1656 r. do Olsztyna. Rok później rozpoczął naukę w Królewcu. Po śmierci rodziców znalazł się pod opieką pastora Andreasa Caspariego w Bartoszycach i tam kontynuował naukę. W 1660 r. ponownie w Królewcu. Po okresie problemów zdrowotnych i załatwiania spraw rodzinnych w 1662 r. rozpoczął w Królewcu studia na wydziale filozoficznym. W 1665 r. został domowym nauczycielem u burgrabiego kowieńskiego. W następnym roku został rektorem szkoły luterańskiej w Wilnie. Następnie krótko przebywał w Gdańsku, by wrócić znów do Królewca celem dalszych studiów. Nie pierwszy raz borykając się z problemami finansowymi przerwał naukę i znów został nauczycielem domowym. Po ponownym powrocie do Królewca, ukończył w 1672 studia jako magister filozofii i został tam wykładowcą. Zaczął wówczas także publikować pierwsze prace, z czasem poświęcając się dziejom Prus i Polski. W 1677 r. zaproponowano mu profesurę w gimnazjum w Toruniu. Tu opublikował swoje najważniejsze prace historyczne. W 1686 r. został też konrektorem gimnazjum. Zmarł na początku następnego roku na gruźlicę. Pochowany w toruńskim kościele Najświętszej Marii Panny.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jerzy Serczyk, Hartknoch Johannes Christoph, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 111-113.