bip - ikona
Unia Europejska - flaga

IWANOWSKA Wilhelmina

Opublikowano 13 lipca 2022

IWANOWSKA Wilhelmina

(02 XI 1905 – 16 V 1999), astrofizyk, profesor w Instytucie Astronomii UMK w Toruniu

Ur. w Wilnie. Do Torunia przyjechałą z Wilna w 1945 roku. 3 XII 1945 rozpoczęła wykłady z astrofizyki; 22 V 1946 otrzymała katedrę i została mianowana pierwszym w Polsce profesorem nadzwyczajnym astrofizyki. Nominację na profesora zwyczajnego otrzymała 24 VIII 1948. W 1948–49 prowadziła badania w amerykańskich placówkach: Obserwatorium Yerkesa, Obserwatorium McDonalda i obserwatorium w Cleveland w stanie Ohio. Na podstawie uzyskanego materiału udało się jej wykazać istnienie różnic w składzie chemicznym gwiazd różnych populacji i w 1952 wyodrębnić dwie populacje gwiazd zmiennych typu RR Lyrae. 1 XII 1952 została kierownikiem Zespołu Katedr Astronomii i Astrofizyki, a w 1969 Inst. Astronomii UMK. Była inicjatorką badań radioastronomicznych w Toruniu. Od 1956 aż do przejścia na emeryturę w 1976 kierowała też toruńską Pracownią Astrofizyki, funkcjonującą w ramach Zakładu Astronomii PAN.

&nbsp
Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– ulica Wilhelminy Iwanowskiej w Toruniu (dzielnica Podgórz)

 
Oprac. na podstawie:
W. Iwanowska, Mój życiorys naukowy, KHNiT 1981, t. 26, z. 2.
W. Dziewulski, Historia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu St. Batorego w Wilnie (1919–1939), SMDNP Seria C 1959, z. 2;
A. Woszczyk, Wilhelmina Iwanowska 1905–1999, [w:] Sylwetki astronomów polskich XX w., red. A. Woszczyk, Toruń 2008, s. 62–67.