bip - ikona
Unia Europejska - flaga

JANIKOWSKI Januariusz

Opublikowano 28 grudnia 2022

JANIKOWSKI Januariuszn

(1938 – 1981), polski archeolog, kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, Konserwator Zabytków Archeologicznych na województwo bydgoskie.

Urodził się dnia 10 sierpnia 1938 r. w Praszce w powiecie wieluńskim. Studia archeologiczne podjął na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W tym drugim uzyskał w 1961 r. tytuł magistra. Początkowo podjął pracę w Muzeum Regionalnym w Częstochowie, a od 1962 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Ponadto od roku 1964 pełnił rolę Konserwatora Zabytków Archeologicznych na dawne województwo bydgoskie. Jako badacz interesował się przede wszystkim okresem późnolateńskim i rzymskim na terenie Polski północnej. Był aktywnym badaczem, na może wskazywać przeprowadzenie przeszło 30 prac wykopaliskowych na stanowiskach o różnej chronologii. Spośród wykonanych prac wykopaliskowych na wyróżnienie zasługują badania cmentarzyska w Podwiesku z okresu późnolateńskiego i rzymskiego. Prowadził również prace zmierzające do inwentaryzacji grodzisk na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Ponadto January Janikowski przeprowadził badania archeologiczne w: Starogrodzie (pow. chełmiński), Radzyniu Chełmińskim (pow. toruński), Zębowie (pow. toruński), Teresinie (pow. bydgoski), Świerkówcu (pow. mogileński) i Małej Nieszawce (pow. toruński). Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem scenariuszy wystaw archeologicznych. Efektem intensywnych prac badawczych było przygotowanie i obrona w 1977 r. na Uniwersytecie Wrocławskim pracy doktorskiej pt. „Międzyrzecze Wisły, Drwęcy i Osy w okresach późnolateńskim i wpływów rzymskich”. Kilka lat później, bo 26 stycznia 1981 r., Januariusz Janikowski zmarł.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jacek Woźny, Szkic do portretu zbiorowego archeologów z regionu kujawsko-pomorskiego, „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” t. 20, red. Z. Biegański i Wł. Jastrzębski, Bydgoszcz 2007, s. 11-28.