bip - ikona
Unia Europejska - flaga

ŁUKASZEWICZ Witold

Opublikowano 17 sierpnia 2022

ŁUKASZEWICZ Witold

(1911 – 1975), historyk, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ur. na Podlasiu w miejscowości Boćki. Tam ukończył szkołę podstawową. W 1931 r. ukończył gimnazjum w Bielsku Podlaskim. Od tego roku studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Już po trzech latach został magistrem filozofii. W 1934 r. pracował w Morawskiej Ostrawie w tamtejszym konsulacie polskim. Przed wojną pracował w gimnazjach warszawskich, cały czas pracując także naukowo i wyjeżdżając na stypendia do Paryża i Rzymu i publikując pierwsze prace. W czasie wojny przebywał poza Warszawą. Czasowo od XI 1940 do IV 1941 r. więziony na Pawiaku. Później pracował fizycznie, udzielając się także w tajnym nauczaniu. Po wojnie związał się z Uniwersytetem Łódzkim. Zajmował się głównie XIX wiekiem i w 1947 r. obronił pracę doktorską. W 1951 r. przeniósł się na UMK obejmując Katedrę Historii Nowoczesnej, przekształconą docelowo w Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX w. Poza Toruniem wykładał także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Z czasem zajął się wraz z współpracownikami intensywnym badaniem dziejów ruchu robotniczego. Aktywnie włączył się także w prace uniwersyteckiej administracji będąc dwukrotnie prorektorem, a w l. 1965-75 rektorem UMK. W 1975 r. był także Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki. W tym czasie uczelnia wyraźnie się rozbudowała, czego najbardziej wyraźnym przykładem jest miasteczko uniwersyteckie na Bielanach. Był członkiem licznych towarzystw i redakcji czasopism naukowych. Angażował się również politycznie, najpierw w Stronnictwie Demokratycznym, a od 1948 r. w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany zarówno za działalność naukową jak i polityczną. W 1970 r. nadano mu doktorat honoris causa uniwersytetu w Rostoku. Zm. 21 XI 1975 r. w Warszawie. Pochowany w Toruniu na cmentarzu przy ulicy Grudziądzkiej.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– Muzeum im. ks. W. Łęgi w Grudziądzu

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Ryszard Sudziński, Łukaszewicz Witold, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 166-168.