bip - ikona
Unia Europejska - flaga

PISKORSKA Helena Stanisława

Opublikowano 17 sierpnia 2022

PISKORSKA Helena Stanisława

(1895 – 1973), działaczka społeczna i oświatowa, historyk-archiwista.

Ur. w Gnieźnie. Uczyła się najpierw w Witkowie, następnie, do matury, w gimnazjum w Bydgoszczy. Niebawem zamieszkała w Toruniu. Od młodych lat działała społecznie. Jeszcze w Bydgoszczy współpracowała z Dziennikiem Bydgoskim, od 1914 r., już w Toruniu, rozpoczęła działalność w zespole Wełnianka, pracując m.in. wśród młodzieży i osób biednych. Pracowała także w Komitecie Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny w Królestwie Polskim, m.in. wysyłając odzież dla potrzebujących. W l. 1916-18 była redaktorem pisma „Żebraczek bezdomnych, od 1918 do 1920 r. udzielała się w Towarzystwie Opieki nad Dziećmi, m.in. sprowadzając z Westfalii do kraju polskie sieroty. Poza tym organizowała dla dzieci kolonie letnie, prowadziła szkółkę przy kościele św. Janów. Od 1918 r. członkini Polskiej Rady Ludowej. Po wojnie przygotowywała się do zawodu nauczycielki, została też członkiem TNT, Związku Polek, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Miłośników Torunia. Od 1925 nauczała w Miejskim Gimnazjum Żeńskim, od 1927 r. także w Archiwum Miejskim, którego od 1935 r. była kierowniczką. Publikowała ważne prace naukowe i popularnonaukowe. Po wybuchu wojny aresztowana i więziona w Forcie VII. W grudniu 1939 r. wznowiła pracę w archiwum. W listopadzie 1940 r. wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa. Od 1941 r. w Krakowie, gdzie pracowała w Archiwum. W Toruniu ponownie od 1945 r. Zajęła się na nowo organizacją Archiwum, które ponownie otwarto w 1947 r. W 1948 r. uzyskała magisterium na UW. W 1950 r. została doktorem, w 1957 r. docentem. Od 1951 do 1958 r. kierownik archiwum toruńskiego będącego w tym czasie Odziałem Terenowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1960 r. przeszła na emeryturę nadal jednak pracując naukowo. Kilkukrotnie odznaczana. Zm. 19 XII 1973 r. Pochowana na cmentarzu św. Jerzego.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– ulica Heleny Piskorskiej w Toruniu (dzielnica Rubinkowo)

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Karola Ciesielska, Piskorska Helena Stanisława, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 199-200.