bip - ikona
Unia Europejska - flaga

SKROBACKI Andrzej

Opublikowano 17 sierpnia 2022

SKROBACKI Andrzej Jan

(1928 – 1992), lekarz, historyk medycyny.

Ur. w Gniewkowie (pow. inowrocławski). Od 1930 r. w Poznaniu. W 1939 r. wysiedlony z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pobierał nauki na tajnych kompletach. Maturę uzyskał w Poznaniu (1946) i podjął studia lekarskie. Dyplom otrzymał w 1952 r. Do 1955 r. był lekarzem w ambulatorium Wojsk Ochrony Pograniczy w Gliwicach, a następnie w Przemyślu. W późniejszym czasie pracował w Olsztynie w laboratorium szpitala MSW, kładąc duże zasługi pod rozwój jednostki. W 1969 r. nadano mu tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy z zakresu historii medycyny. Poza pracą w olsztyńskim szpitalu, w l. 1958-1991 był kierownikiem laboratorium Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej. Już od lat sześćdziesiątych publikował liczne prace poświęcone dziejom medycyny. Łącznie opublikował 314 prac. Prowadził liczne kwerendy w Niemczech, później także w Londynie. Działał też w branżowych towarzystwach naukowych. W 1974 r. uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Historyków Medycyny w Budapeszcie. Uczestniczył też w innych licznych zjazdach naukowych, głównie w Niemczech, ale także w Bułgarii i na Węgrzech. Kilkakrotnie odznaczony, w tym w 1975 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Olsztynie 2 lutego 1992 r. Żonaty od 1956 r. Miał dwie córki.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Zenobiusz Bednarski, Skrobacki Andrzej Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 38, 1997-1998.