bip - ikona
Unia Europejska - flaga

STEINER Georg Friedrich

Opublikowano 08 lutego 2024

STEINER Georg Friedrich

(1704-1766), toruński białoskórnik i rysownik amator.

Urodził się 3 października 1704 r. w Nowym mieście Toruniu w rodzinie rzemieślniczej wyznania ewangelickiego. Jego ojciec był białoskórnikiem, który został wpisany do księgi obywateli Torunia w 1693 r. jako przybysz. Ukończył cztery klasy szkoły podstawowej, a po odbytej nauce w latach 1724-1727 odbył wędrówkę czeladniczą po Europie Środkowej, odwiedzając m.in. Królewiec. W 1729 r. przebywał prawdopodobnie w Malborku, gdzie być może planował osiąść. W lipcu 1731 r. Georg Friedrich Steiner osiadł w Toruniu. Uzyskał prawa obywatelskie i uruchomił odziedziczony po ojcu warsztat. W 1734 r. poślubił Dorotę Kaltenbach, córkę kuśnierza. Para miała co najmniej jedno dziecko. Zdaniem części badaczy, Steiner miał jeszcze troje starszych dzieci. W latach 1738–1745 wykonał co najmniej 128 rysunków z architekturą i panoramami Torunia oraz innych miast ziemi chełmińskiej, m.in. Brodnicy czy Golubia-Dobrzynia. Rysunki miały być wydane przez Radę Miasta Torunia, jednak z niewiadomych przyczyn nie doszło do druku. Po jego śmierci (1830 r.) album przechowywali jego potomkowie we Frankfurcie nad Menem. Rysunki, zachowane współcześnie w formie odbitek fotograficznych są obecnie cennym źródłem ikonograficznym do dziejów architektury toruńskiej połowy XVIII w., zwłaszcza obiektów niezachowanych obecnie. Steiner zmarł w 1766 r., jego pogrzeb odbył się 3 października tego roku w nowomiejskim kościele ewangelickim w Toruniu.

 

Opracowane na podstawie:

Michał Woźniak, Jerzy Fryderyk Steiner – życie i dzieło, [w:] Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera), pod red. Mariana Biskupa, Toruń 1998, s. 25-38.