bip - ikona
Unia Europejska - flaga

WAWRZYKOWSKA Bogusława

Opublikowano 28 grudnia 2022

WAWRZYKOWSKA Bogusława

(1942 – 2012), polski archeolog, muzealnik, kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Urodziła się 11 stycznia 1942 r. w Szumsku na terenie współczesnej Ukrainy. Po wojnie rodzina Wawrzykowskich związała swoją przyszłość z regionem kujawsko-pomorskim. W roku 1960 ukończyła. Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1961–1966 realizowała studia w zakresie archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w październiku 1967 roku uzyskała tytuł magistra. Po zakończeniu studiów związała swoją przyszłość ze środowiskiem muzealniczym. Podejmowała prace w Muzeum Mazurskim w Olsztynie, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ale wykonywała również prace zlecone u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Od marca 1969 r. związała się ostatecznie z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Moment podjęcia przez nią pracy zbiegł się z licznymi zmianami strukturalnymi, pracami remontowymi i organizacyjnymi Działu Archeologii. Mimo wszystko, dzięki wielkiej determinacji potrafiła realizować wiele interesujących projektów badawczych, ekspozycyjnych, edukacyjnych oraz konferencji. Bogusława Wawrzykowska prowadziła także badania wykopaliskowe. Warto wspomnieć, że jako pierwsza rozpoczęła prace badawcze nad osadnictwem neolitycznym na ziemi chełmińskiej. Do ważniejszych stanowisk archeologicznych badanych przez Nią należą: Szarlej stan. 6 i 6a, Brąchnówko stan. 1, Stablewice stan. 1, Siemoń stan. 15, Toruń stan. 242-Katarzynka, Toruń stan. 327-Fort Żółkiewskiego. Oprócz tego uczestniczyła lub współuczestniczyła w licznych badaniach powierzchniowych (w tym AZP), ratowniczych oraz nadzorach prowadzonych zarówno przez Muzeum, jak i inne instytucje. W latach 80. XX wieku odbyła także kilka wyjazdów, m.in.: do Wielkiej Brytanii, dwukrotnie do Czechosłowacji oraz do Finlandii. Była autorką, współredaktorką oraz kuratorem wielu publikacji w formie artykułów, książek czy wystaw. Za swoją działalność naukowo-badawczą i wystawienniczą była wyróżniana i nagradzana. Zmarła 17 marca 2012 r. w wyniku niespodziewanej i ciężkiej choroby w Radomiu.

&nbsp
Opracowane na podstawie:

Beata Bielińska-Majewska, Violetta Stawska, Bogusława Wawrzykowska (1942-2012), [w:] Pomorania Antiqua, t. 29, s. 411-416.