bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Postęp prac

Postęp prac

  • 26 VI 2022

    Piknik w Nawrze

  • Timeline

    Przygotowanie dokumentacji

  • Timeline

    Podarowanie pałacu przez spadkobierców