bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Informacje ogólne

O szlaku

Szlak Kopernikowski w województwie kujawsko-pomorskim to najmłodszy w regionie, ale nawiązujący do wcześniejszych planów i projektów, szlak kulturowy, mający znacząco uatrakcyjnić ofertę turystyczną województwa, pokazać je jako atrakcyjne kulturowo i stać się kolejnym narzędziem na drodze do promocji jego dziedzictwa kulturowego oraz budowania tożsamości mieszkańców. Szlak ma pełnić poza tym rolę edukacyjną, uświadamiając i zapoznającą turystów przemierzających szlak o życiu i działalności Mikołaja Kopernika oraz o jego związkach z regionem.

Otwarcie „Szlaku Kopernikowskiego” wiąże się bezpośrednio z przypadającą w 2023 r. 550 rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Zaprojektowany odcinek szlaku dołącza tym samym do już funkcjonującego szlaku w województwie warmińsko-mazurskim. Dodatkowo będzie łączył się również z odcinkiem biegnącym przez obszar województwa pomorskiego. List intencyjny w sprawie powstania Szlaku zawarty został 24 marca 2022 r. w Toruniu pomiędzy marszałkami trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, oraz przedstawicielami gmin i powiatów przez obszar których będzie przebiegał.

Przebieg szlaku kopernikowskiego

Główna trasa Szlaku Kopernikowskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podzielona została na część (trasę) północną oraz wschodnią. Dodatkowo zaproponowana została trasa alternatywna (uzupełniająca). Całość ma charakter biograficzno-kulturowo-edukacyjny.

Przemierzając tym szlakiem poznajemy młodość i proces kształtowania się Mikołaja Kopernika jako badacza (patrz Toruń, Chełmno, Włocławek), ale także jako aktywnego uczestnika ówczesnego życia społecznego (patrz Grudziądz, gdzie przebywał na zjeździe Stanów Pruskich i gdzie wygłosił ważny i głośny traktat O szacunku monety). Narracja ta uzupełniona jest o szeroki kontekst społeczno-kulturowy epoki, w której dorastał i tworzył wielki astronom. Na trasie szlaku z tego właśnie powodu znajdą się także miejsca i obiekty w których Kopernik być może nigdy nie był, ale które z pewnością znał. To głównie wysokiej klasy zabytki pamiętające czasy Mikołaja Kopernika, które znajdują się w pobliżu miejsc, gdzie poświadczona była obecność wielkiego uczonego. Pomysłodawcy i autorzy szlaku zwrócili również uwagę, by Szlak obejmował miejsca i obiekty, które nawiązują wprost do zainteresowań badawczych Kopernika, jego dzieła i recepcji jego naukowych dokonań. Stąd na trasie wyeksponowano m.in. muzea, planetaria, czy też obserwatoria, które poprzez swoją działalność naukową, popularyzatorską i edukacyjną wprost odwołują się do dziedzictwa kopernikańskiego.

Poza szlakiem głównym, który zawiera pełen pakiet pozwalający obcować zarówno z postacią Kopernika, jego czasami i dziełem, proponujemy również trasy tematyczne. W tym celu wyróżnione zostały dwie trasy: biograficzna i edukacyjna. Pierwsza z nich odkrywana być może w czasie podróży z województwa pomorskiego przez Grudziądz, Toruń, aż po Włocławek, mając jednak na uwadze, że trasa ta nie jest siłą rzeczy ułożona chronologicznie. Na trasę tylko o charakterze edukacyjnym można zaś dostać się wprost z odcinka warmińsko-mazurskiego i podążać szlakiem na którym będzie można skorzystać z mocy atrakcji jakie oferują astrobazy choćby w Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu, planetaria w Toruniu i Grudziądzu czy też obserwatorium astronomiczne w Piwnicach. Będąc zaś w ostatnim z tych miejsc warto wybrać się też do położonej nieopodal Nawry, gdzie niegdyś w bogatej pałacowej bibliotece Sczanieckich znajdował się pochodzący z 1566 r. egzemplarz największego dzieła Kopernika De revolutionibus.

Szlak kopernikowski – przewodnik