bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Nawra

Nawra

Obecność Nawry na Szlaku Kopernikowskim nie jest wcale przypadkowa. Mimo że Mikołaj Kopernik być może nigdy tu nie był, choć pamiętać należy, że miejscowość swą historią sięga czasów średniowiecza i już wówczas istniał tu np. kościół parafialny, to z Nawrą wielki astronom związany jest poprzez swoje największe dzieło „De revolutionibus”. Otóż niezwykle cenny, bo pochodzący z 1566 r. egzemplarz miał znajdować się w zbiorach biblioteki w Nawrze, jednej z największych na obszarze dawnych Prus Królewskich, której wartościowy zasób przyciągał w XIX i XX w. ówczesnych wybitnych badaczy. Był tu chociażby Wojciech Kętrzyński, który porządkował zbiory nawrzańskie i wykorzystywał je przy okazji w swoich pracach naukowych. Poza nim ze zbiorów bibliotecznych korzystali tam też inni ówcześni historycy, m.in. Alfons Mańkowski.

Obecnie w Nawrze prowadzone są intensywne prace mające na celu odbudowanie zespołu pałacowo-parkowego i utworzenie tam Muzeum Ziemiaństwa Pomorza i Kujaw.

Warto zobaczyć:

Zespół pałacowo-parkowy

Pałac w Nawrze / fot. KPCD w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Czerwona Droga 8
87-100 Toruń

56 649 45 99