bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Złotoria

Złotoria

Kolejnym przystankiem na Szlaku jest Złotoria do której dostajemy się z Kaszczorka poprzez most na Drwęcy. Przekraczamy wówczas również granicę między ziemią chełmińską i dobrzyńską. Złotoria to miejscowość, która również ma średniowieczną metrykę, a z dokumentu z 1242 r., dowiadujemy się, że należała w tym okresie do diecezji włocławskiej. Znajdujące się we wsi ruiny gotyckiego zamku to pozostałość po warowni wybudowanej do ochrony granicy z ziemiami krzyżackimi za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1363 r. Zamek mocno uszkodzony został w okresie wojny z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, a w samej Złotorii miało dojść do wymiany dokumentów pierwszego pokoju toruńskiego, kończącego wspomniany konflikt. Odbudowy zamku nigdy już nie podjęto. Cześć cegieł z niszczejącego i rozbieranego zamku miała posłużyć do budowy wieży w kościele św. Janów w Toruniu. Jego ruiny w 1877 r. miał odwiedzić Jan Matejko.

Warto zobaczyć:

Ruiny zamku

Ruiny zamku w Złotorii / fot. Daniel Pach dla UMWKP