bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Trasy

Trasa główna północna

Trasa główna wschodnia

Trasa biograficzna

Proponowany wariant szlaku głównego ma pomóc lepiej poznać miejsca ściśle związane z życiem Mikołaja Kopernika. Obecność i działalność astronoma w miejscowościach na tym wariancie szlaku poświadczona jest bezpośrednio lub pośrednio przez źródła pisane. Są to zarówno miejsca związane ze wczesnym etapem życia tej postaci (Toruń), jak również z jego młodością (Chełmno, Włocławek) oraz okresem dojrzałości  (Grudziądz). Trasa ta wiedzie przez następujące miejscowości:

Trasa edukacyjna

Dziedzictwo Mikołaja Kopernika wykracza daleko poza jego czasy. Przez kolejne stulecia dorobek astronoma był źródłem inspiracji do podejmowania ciągłej refleksji nad mechanizmami rządzącymi światem. Trasa edukacyjna wiedzie przez miejsca popularyzujące dokonania astronoma, prezentujące jego dziedzictwo lub z tym dziedzictwem związane. Są to przede wszystkim lokalne obserwatoria astronomiczne (w tym astrobazy), centra nauki oraz planetaria. Trasa ta wiedzie przez następujące miejscowości: