bip - ikona
Unia Europejska - flaga

O projekcie

Projekt realizowany w okresie IV 2022 – XII 2023.

Nawra to niewielka miejscowość położona w okolicach Torunia i Chełmży, posiadająca bogatą historię związaną z szeroko rozumianym ziemiaństwem pomorskim. W okresie od XVIII do początków XX w. była jednym z głównych ośrodków życia kulturalnego i towarzyskiego na ziemi chełmińskiej. Mieszkańcy tutejszego pałacu – członkowie rodzin Kruszyńskich i Sczanieckich – angażowali się w życie polityczne, ekonomiczne, naukowe i społeczne regionu. Uczestniczyli w sejmikach, byli aktywnymi członkami wielu organizacji społecznych i naukowych. Dbali również o nawrzańską społeczność, sprawując opiekę nad miejscową szkołą, kościołem czy ochronką. Złote lata Nawry zostały przerwane w 1939 r., wraz z wybuchem II wojny światowej. Gospodarze nawrzańskiego zespołu pałacowo-parkowego i folwarku zostali wysiedleni, a ich majątek rozgrabiony i zdewastowany.

Projekt „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze“ miał na celu zebranie informacji na temat przedwojennego dorobku pokoleń rodzin Kruszyńskich i Sczanieckich, a także losu pałacu w Nawrze i jego zbiorów w latach II wojny światowej i czasach powojennych oraz zakresu poniesionych w nim strat spowodowanych okupacją.

Zebrane materiały zostały opracowane w formie publikacji książkowej oraz wystawy planszowej. Całość zwieńczyła konferencja naukowa z udziałem osób zaangażowanych w prowadzenie badań.

Projekt został zrealizowany w ramach zadania pn. „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze“ z programu rządowego „Badania polskich strat wojennych” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także był współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Koordynator projektu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
tel. 56 649 45 99
mail: biuro@kpcd.com.pl
ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń