bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Spichlerz

Spichlerz w Brodnicy

Brodnica, powiat brodnicki

Spichlerz w Brodnicy, fot. KPCD

Budynek powstał na początku XVII wieku. Położony jest na obszarze zespołu staromiejskiego Brodnicy w pobliżu rzeki Drwęcy. W XVII wieku sąsiadowały z obiektem dwa inne spichrze – magazyny zbożowe. Na przełomie XIX i XX wieku został przebudowany. Przebudowano poddasze zlikwidowano dach dwuspadowy, renesansowe szczyty i dobudowano nowe kondygnacje. W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono remont obiektu.

Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum w Brodnicy. W muzeum zaprezentowano wystawę stałą “Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10000 lat”, a także mieści się Centrum Edukacji Ekologicznej.


Spichlerze w Grudziądzu

Grudziądz

Spichlerze w Grudziądzu, fot. UMWKP

Budowę pierwszych spichlerzy w Grudziądzu rozpoczęto już w XIV wieku. W prężnie rozwijającym się mieście obiekty te pełniły dwie zasadnicze funkcję. Służyły jako magazyny i mury obronne. Pod koniec XVI wieku było ich aż szesnaście. Liczba ta dowodzi o ówczesnym znaczeniu Grudziądza jako miasta rzecznego i handlowego.

Od XVII do początku XX wieku wielokrotnie były niszczone lub palone, a następnie odbudowywane. Współcześnie zachowało się 26 spichlerzy. Mają one od 4 do 9 kondygnacji od strony Wisły. Część została otynkowana i przebudowana na potrzeby funkcji mieszkalnych, magazynowych, muzealnych lub użytkowych (m. in działa Muzeum Handlu Wiślanego FLIS).

Obecnie spichlerze stanowią unikatowy zespół zabytkowych obronnych i magazynowych, będąc symbolem miasta i nadwiślańskiej panoramy. W 2017 roku spichlerze grudziądzkie zostały wpisane na listę Pomników Historii.