bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Oświadczenie w obronie cennego manuskryptu

Opublikowano 14 lutego 2022

OŚWIADCZENIE
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, stojąc na straży ochrony i integralności dziedzictwa narodowego, stanowczo sprzeciwia się pomysłowi przekazania Republice Węgierskiej pergaminowego kodeksu „Epistola de laudibus Augustae Bibliothecae”, znajdującego się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Ten wyjątkowej wartości zabytek, jeden z najcenniejszych kodeksów rękopiśmiennych znajdujących się w Polsce i element narodowego dziedzictwa kulturowego, stanowi niepodlegający podziałowi zasób toruńskiej Książnicy, jak również chronioną prawnie część narodowego zasobu bibliotecznego. Jakiekolwiek próby przejęcia kodeksu na rzecz Skarbu Państwa bez zgody jego prawowitego właściciela są oburzające i nieakceptowalne. Stanowczo należy też podkreślić, że ewentualne wywiezienie rzeczonego zabytku z kraju stanie się niebezpiecznym precedensem mogącym wywołać konsekwencje międzynarodowe i próby wysuwania roszczeń w stosunku do innych dóbr kultury. Dalsze kroki mające na celu przymusowe wywłaszczenie z tego dzieła Książnicy Kopernikańskiej powinny zostać natychmiast zaniechane. Bezpiecznym miejscem przechowywania kodeksu „Epistola de laudibus Augustae Bibliothecae” od XVI wieku jest i powinien pozostać Toruń. Dr Marek Rubnikowicz, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu Dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, Przewodniczący Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP