bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Spotkanie w Wietrzychowicach

Opublikowano 16 maja 2022

Dnia 16 maja 2022 r. w Izbicy Kujawskiej odbyło się spotkanie dotyczące przyszłych perspektyw rozwoju Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. W rozmowach roboczych oraz w wyjeździe terenowym uczestniczyli przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa na czele z Dyrektorem dr Markiem Rubnikowiczem, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele z Dyrektorem Jerzym Janczarskim, samorządu terytorialnego w osobie Burmistrza Izbicy Kujawskiej Pana Marka Dorabiały oraz przedstawicielem Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi Panem dr Piotrem Papiernikiem. Spotkanie to pozwoliło wymienić się wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat znaczenia stanowiska archeologicznego w Wietrzychowicach, jak również wyznaczyć cele konieczne do popularyzacji Parku Kulturowego w regionie.

Fot. KPCD