bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Rewitalizacja pałacu i parku w Nawrze: ruszyły prace projektowe!

Opublikowano 24 sierpnia 2022

Przełom lipca i sierpnia był dla pracowników KPCD w Toruniu niezwykle emocjonujący. W ramach postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców dwóch równoległych zadań zmierzających do utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze. I tak nad projektem budowlano-konserwatorskim, a także koncepcją aranżacji wystawy stałej będzie pracować firma Studium Sp. z o.o. w Warszawie. Natomiast stworzeniem koncepcji i projektu rewitalizacji parku zajmie się firma Artur Cebula Anna Kunkel Architekci. Równolegle ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, pozyskaliśmy finansowanie zabezpieczające realizację etapu projektowego. Stosowną umowę w dniu 28 lipca br. podpisał dyrektor Marek Rubnikowicz. Dnia 23 sierpnia br. przedstawiciele wykonawców odbyli wizję lokalną w terenie, zapoznając się szczegółowo z obiektem i zakamarkami parkowymi, a także archiwalnymi dokumentacjami. Prace projektowe potrwają do kwietnia 2023 r. W tym czasie będziemy intensywnie pracować nad procedurą wyłonienia wykonawców prac budowlanych i zieleniarskich, a także nad pozyskaniem unijnego finansowania części remontowej i rewitalizacyjnej. fot. KPCD