bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Seminarium nt. ziemiaństwa – publikacja

Opublikowano 07 grudnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się w druku koordynowana przez nas publikacja Ziemiaństwo w kreowaniu tożsamości kulturowej na Pomorzu (XVIII-XX w.). Książka jest pokłosiem seminarium naukowego „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej lokalnej społeczności”, które odbyło się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu 18 lutego 2022 r. Pod redakcją dr Michała Antonowicza (naszego pracownika), dr hab. Tomasza Łaszkiewicza i dr hab. Wojciecha Olszewskiego, kierowaną przez dyrektora KPCD dr Marka Rubnikowicza, ukazały się następujące opracowania: Część pierwszaZiemiaństwo a tożsamość kulturowa na Pomorzu (XVIII-XX w.) w badaniach historyczno-antropologicznych): Jerzy Dygdała, Szlachta posesjonaci w Prusach Królewskich w XVIII wieku i jej mentalnośćSzczepan Wierzchosławski, Rola ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości narodowej społeczeństwa polskiego Pomorza Nadwiślańskiego w XIX i na początku XX wieku (1815-1914)Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo pomorskie w dwudziestoleciu międzywojennym – zarys charakterystyki grupy społecznejWojciech Olszewski, Procesy tożsamościowe na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym na przełomie XIX i XX wieku w kontekście dążeń do niepodległości RzeczypospolitejJacek Lewicki, Antoni Sczaniecki – ostatni dziedzic Nawry. Portret przedstawiciela najmłodszej generacji ziemiaństwa polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego Część druga:Dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa w programach działalności muzeów, stowarzyszeń i pamięci potomków szlachty Maciej Kraiński, Dobromiła Rzyska-Laube, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, Pomorski Ośrodek Kontaktów z PoloniąWiesław Kaczmarek, Działalność Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego rodów ziemiańskichMaciej Rydel, Działania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w celu popularyzacji tradycji ziemiańskichAdam Sczaniecki, Moja droga w przywracaniu tożsamości kulturowej domu rodzinnego Sczanieckich w NawrzeMałgorzata Piotrowska, Stowarzyszenie Potomków Rodziny Sczanieckich: wyzwania wobec przywracania historycznych miejsc i kształtowania tożsamości lokalnej 

Relacja z seminarium jest dostępna tu: 

fot. KPCD