bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Nieznane oblicza Kopernika | Wystawa plenerowa

Opublikowano 16 lutego 2023


Nieznane oblicza Kopernika

Wystawa plenerowa od 20 lutego 2023 r.

Okolice rektoratu UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11

Autor koncepcji i główny organizator:

  • dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Kurator naukowy:

  • prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Autorzy badań i opracowania:

  • prof. dr hab. Elżbieta Basiul,
  • dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK,
  • mgr Adam Cupa, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Fotografie:

  • mgr Adam Cupa
  • mgr Jakub Kowalczys

Projekt graficzny:

  • Agencja Reklamowa Gall s.c., Toruń

Wraz z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK zapraszamy do obejrzenia wystawy „Nieznane oblicza Kopernika”, która powstała w celu uświetnienia 550. rocznicy urodzin torunianina, wielkiego astronoma. Przedsięwzięcie jest częściową prezentacją projektu pt. Żywe dziedzictwo kopernikańskie, którego najpełniejszy wymiar będzie prezentowała okolicznościowa publikacja przygotowywana przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych.

Na wystawie zaprezentowano portret astronoma w nowej odsłonie pod względem naukowo-badawczym. Obraz ukazano w szerokim, nieznanym dotąd zakresie, także ciekawym pod względem wizualnym. Materiał badawczy wykorzystany na wystawie powstał przy użyciu nowoczesnych nieniszczących technik obrazowania cyfrowego w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i z zastosowaniem zaawansowanych metod cyfrowej analizy obrazów. Uzyskany dane pozwoliły dopełnić  dotychczasową wiedzę na temat budowy technologicznej portretu Kopernika i warsztatu malarskiego jego autora, szczególnie w zakresie rysunku kompozycji i pigmentów obecnych w poszczególnych partiach dzieła. W trakcie badań precyzyjnie określono stan zachowania obrazu i etapy konserwatorskich ingerencji. Po raz pierwszy analizowano tylną stronę obrazu w świetle widzialnym, ultrafioletowym oraz w bliskiej podczerwieni. Technika bliskiej podczerwieni przyczyniła się do odkrycia w tym miejscu inskrypcji wykonanej grafitowym ołówkiem.

Miejsce wystawy: Toruń, ul. Gagarina 11, przestrzeń przed rektoratem UMK.

Otwarcie: poniedziałek 20 lutego 2023 roku o godzinie 14.30.

Wystawa będzie prezentowana w tym roku także w innych ośrodkach miejskich, przede wszystkim znajdujących się na nowym, rozszerzonym Szlaku Kopernikowskim, który obecnie obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Przygotowane postery będą udostępnione w najbliższym okresie w przestrzeniach publicznych w takich miastach jak Frombork, Olsztyn, Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy na wystawę!

Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu

Wystawa plenerowa w Toruniu 17 lutego – 5 marca 2023 r.

Kliknij tutaj

Szlak Kopernikowski – informacje

Prezentacja kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku Kopernikowskiego

Kliknij tutaj