bip - ikona
Unia Europejska - flaga

S/D #6 Dziedzictwo postindustrialne Kujaw i Pomorza. Spotkanie dyskusyjne

Opublikowano 18 października 2023

Czwartek 26 października 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

#6 Dziedzictwo postindustrialne kujaw i pomorza

Kiedyś królestwa maszyn i technologii oraz prężnie działające ośrodki przemysłu – dziś nieczynne, zapomniane i poddane bezlitosnemu działaniu natury. A może szczęśliwie zaopiekowane i zaadaptowane do nowych celów? Na kolejnym w naszym cyklu spotkaniu dyskusyjnym zajrzymy do historycznych zakładów przemysłowych i porozmawiamy o tym, jak gospodarować ich spuścizną.

Podczas październikowej dyskusji poruszone zostaną kwestie:

  • przykładów dziedzictwa poprzemysłowego na terenie Kujaw i Pomorza
  • problemów i wyzwań związanych z rewitalizacją obszarów postindustrialnych
  • sposobów opowiadania o dziedzictwie postindustrialnym

Uczestnicy debaty:

  • Robert Kola – Narodowy Instytut Dziedzictwa (Oddział w Toruniu)
  • Tomasz Stochmal – pisarz i popularyzator dziedzictwa, autor serii „Mataszkowie” i przewodnika „Zapomniane miejsca. Kujawsko-pomorskie”
  • Marcin Zajączkowski – prezes Uzdrowiska Ciechocinek S.A. – zarządcy infrastruktury ciechocińskiej fabryki soli i kilku sanatoriów.

Moderator debaty:

  • dr Michał Antonowicz z z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!   CZWARTEK 26 października 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Link do wydarzenia:

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.