bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Czerwiec 2021

Opublikowano 13 lutego 2024

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie pałacu w użyczenie Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa w Toruniu.