bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Kwiecień 2022

Opublikowano 13 lutego 2024

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu unijnego – polegającego na opracowaniu kompleksowego projektu budowlano-konserwatorskiego rewitalizacji założenia wraz z kosztorysami.