bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Sierpień 2022

Opublikowano 13 lutego 2024

Zakończenie postępowań przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami: opracowanie projektu na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w obrębie architektury (firma Studium Sp. z o.o.) i opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku (firma Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci).