bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Cztery pory roku na Szlaku Kopernikowskim

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2024 r.

Szlak Kopernikowski jest najmłodszą trasą kulturową województwa kujawsko-pomorskiego, choć nawiązuje do wcześniejszych planów i projektów. Jego trasa wiedzie przez wiele mniejszych i większych miejscowości na terenie województwa oraz przez różnorodne przyrodniczo obszary. Daje tym samym możliwość nie tylko poznać postać Mikołaja Kopernika oraz czasy jego działalności, ale także obcować z pięknem krajobrazu przyrodniczego.

Konkurs „Cztery Pory roku na Szlaku Kopernikowskim” skierowany jest do miłośników amatorskiej i profesjonalnej fotografii, zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie czterech fotografii, prezentujących miejscowości lub obiekty znajdujące się na kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku Kopernikowskiego, wykonanych wiosną, latem, jesienią i zimą. Pakiet fotografii może pokazywać jeden wybrany obiekt lub miejscowość w perspektywie czterech pór roku, bądź stanowić zbiór kilku punktów ze szlaku.

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest wyeksponowanie wyjątkowości i piękna prezentowanych miejsc na Szlaku, ale także wskazanie na ich atrakcyjność o każdej porze roku. Do fotografii każdy uczestnik jest zobligowany przygotować opis poszczególnych fotografii, zawierający: miejsce, termin i krótką informację o fotografowanym obiekcie lub miejscowości. Prace będą oceniane przez komisję konkursową według kryteriów dostępnych w regulaminie konkursu. Zwycięskie oraz wyróżnione prace konkursowe prezentowane będą w formie wystawy fotograficznej, eksponowanej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, przygotowane przez organizatora.

Prace konkursowe w formie plików graficznych (.jpg, .png) oraz opisy do nich w wersji .pdf należy przesłać do dnia 30 września 2024 r. na adres mailowy biuro@kpcd.com.pl z dopiskiem „Cztery pory roku na Szlaku Kopernikowskim”. Do pracy konkursowej należy dołączyć skan podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem i kryteriami oceniania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Szlak Kopernikowski – informacje

Prezentacja kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku Kopernikowskiego

Kliknij tutaj