bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pałac w Nawrze i jego zbiory w latach II wojny światowej i czasach powojennych

Okładka książki Pałac w Nawrze i jego zbiory w latach II wojny światowej

Pałac w Nawrze i jego zbiory w latach II wojny światowej i czasach powojennych
red. Michał Antonowicz, Radosław Krajniak
Toruń 2023

Książka to efekt wielomiesięcznej pracy w ramach projektu „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze”. Andrzej Mycio, Mateusz Superczyński, Magdalena Nierzwicka, Maciej Prarat, Karolina Zimna-Kawecka, Patryk Banasiak oraz redaktorzy: Michał Antonowicz i Radosław Krajniak pod wodzą redaktora prowadzącego dr Marka Rubnikowicza, dyrektora KPCD w Toruniu, opracowali szereg zagadnień związanych z zakresem przekształceń i utraconych dóbr wchodzących w skład przedwojennego majątku rodziny Sczanieckich. Ich badania objęły losy nawrzańskiego księgozbioru i archiwaliów oraz wyposażenia wnętrz i architektury zespołu pałacowo-parkowego.

Wydawnictwo zostało opracowane w ramach zadania z programu rządowego „Badania strat wojennych” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury, a także współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Egzemplarze książki w wersji drukowanej będą wysyłane do bibliotek, archiwów, muzeów, instytucji kultury, świetlic i organizacji pozarządowych. Jeżeli chcesz, aby instytucja z Twojej okolicy miała w zasobach tę książkę, napisz na adres biuro@kpcd.com.pl. Dla osób indywidualnych będzie możliwość uzyskania drukowanej książki podczas wydarzeń organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

 


Spis treści:

  • Wykaz ważniejszych skrótów
  • Słowo wstępne (Marek Rubnikowicz)
  • Wprowadzenie do problematyki (Michał Antonowicz, Radosław Krajniak)
  • Losy księgozbioru nawrzańskiego (XVIII-XXI w.) (Michał Antonowicz, Radosław Krajniak, Andrzej Mycio)
  • Archiwum Sczanieckich z Nawry – dzieje zasobu (Mateusz Superczyński)
  • Wyposażenie pałacu i galeria portretów rodzinnych w Nawrze (Magdalena Nierzwicka)
  • Przebudowa pałacu w Nawrze w okresie II wojny światowej (Maciej Prarat, Karolina Zimna-Kawecka)
  • Zabytki i księgozbiór archeologiczny z kolekcji rodziny Sczanieckich (Patryk Banasiak)

Aneksy:

  • Aneks 1. Wykaz zaginionych starodruków z biblioteki nawrzańskiej (oprac. Michał Antonowicz, Radosław Krajniak)
  • Aneksa 2. Wykaz zaginionych archiwaliów z Nawry (oprac. Mateusz Superczyński)