bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Ziemiaństwo w kreowaniu tożsamości kulturowej na Pomorzu (XVIII-XX w.)

Okładka książki Ziemiaństwo w kreowaniu tożsamości kulturowej na Pomorzu (XVIII-XX w.)

Ziemiaństwo w kreowaniu tożsamości kulturowej na Pomorzu (XVIII-XX w.)
red. dr Michał Antonowicz, dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, dr hab. Wojciech Olszewski
Toruń 2022

Książka jest pokłosiem seminarium naukowego „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej lokalnej społeczności”, które odbyło się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu 18 lutego 2022 r. Pod redakcją dr Michała Antonowicza (naszego pracownika), dr hab. Tomasza Łaszkiewicza i dr hab. Wojciecha Olszewskiego, kierowaną przez dyrektora KPCD dr Marka Rubnikowicza, ukazały się następujące opracowania:

Część pierwsza
Ziemiaństwo a tożsamość kulturowa na Pomorzu (XVIII-XX w.) w badaniach historyczno-antropologicznych):

  • Jerzy Dygdała, Szlachta posesjonaci w Prusach Królewskich w XVIII wieku i jej mentalność
  • Szczepan Wierzchosławski, Rola ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości narodowej społeczeństwa polskiego Pomorza Nadwiślańskiego w XIX i na początku XX wieku (1815-1914)
  • Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo pomorskie w dwudziestoleciu międzywojennym – zarys charakterystyki grupy społecznej
  • Wojciech Olszewski, Procesy tożsamościowe na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym na przełomie XIX i XX wieku w kontekście dążeń do niepodległości Rzeczypospolitej
  • Jacek Lewicki, Antoni Sczaniecki – ostatni dziedzic Nawry. Portret przedstawiciela najmłodszej generacji ziemiaństwa polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego

Część druga:
Dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa w programach działalności muzeów, stowarzyszeń i pamięci potomków szlachty

  • Maciej Kraiński, Dobromiła Rzyska-Laube, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią
  • Wiesław Kaczmarek, Działalność Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego rodów ziemiańskich
  • Maciej Rydel, Działania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w celu popularyzacji tradycji ziemiańskich
  • Adam Sczaniecki, Moja droga w przywracaniu tożsamości kulturowej domu rodzinnego Sczanieckich w Nawrze
  • Małgorzata Piotrowska, Stowarzyszenie Potomków Rodziny Sczanieckich: wyzwania wobec przywracania historycznych miejsc i kształtowania tożsamości lokalnej