bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pałac w Nawrze: architektura i ludzie

Plansza z wystawy Pałac w Nawrze. Architektura i ludzie

Wystawa ukazuje wybrane aspekty historii rodziny Kruszyńskich i Sczanieckich z Nawry, a także samego założenia, który stanowi szczególne miejsce na ziemi chełmińskiej. Celem wystawy jest przybliżenie kluczowych wydarzeń, postaci i obiektów związanych z tym wyjątkowym miejscem. Na całość wystawy składa się dwanaście plansz. Każda z nich przedstawia oddzielny temat (np. historia pałacu, architektura parku, życie codzienne mieszkańców, praca rolna), lecz w ujęciu całościowym skupia się na „architekturze” i „ludziach”, czyli na tych aspektach które spowodowały, że Nawra była jednym z głównych ośrodków kulturotwórczych w regionie. Szczególną wartością wystawy są fotografie, które zostały udostępnione przez potomka rodziny Sczanieckich. Ukazują one różne oblicza samego założenia, jak również jego mieszkańców. Prezentowana wystawa to swego rodzaju zaproszenie do dalszych rozważań i dyskusji na temat ziemiaństwa w regionie.

Wystawa była prezentowana przy gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (X 2021 r.) i w Galerii Stara Szopa w podchełmżyńskiej Grzywnie (V 2022 r.).

Otwarcie wystawy 12 października 2021 r.

Otwarcie wystawy 12 października 2021 r.