bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Ciechocinek (technologia – uzdrowiska – krajobraz kulturowy)

fot. Daniel Pach dla UMKWP

Ciechocinek jest jednym z najsłynniejszych uzdrowisk w Polsce. Lecz początki tego urokliwego miejsca związane są wydobyciem soli. Po I rozbiorze Polski zostały odcięty szlaki dostaw z kopalni soli z Wieliczki, Bochni i żup „ruskich”. Z powodu na kluczowe znaczenie tego surowca rozpoczęto poszukiwania nowych źródeł solankowych. W 1824 r. Skarb Królestwa Polskiego przejął źródła solankowe w Ciechocinku (zostały one przekazane przez Konstantego Leona Wolickiego w zamian za powierzenie jemu obowiązku budowy warzelni) i budowa warzelni soli stała się priorytetem – zarządzono konserwację dawnych i wiercenie nowych źródeł, a także budowę tężni, a następnie warzelni.

W 1832 r. rozpoczęto warzenie soli. Poszczególne etapy produkcji soli odbywają się z wykorzystaniem zabytkowych urządzeń. Na cały system składają się dziś: źródło nr 11 z fontaną „Grzybek”, trzy tężnie, dwa rezerwuary i warzelnia soli. Obiekty te, wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym, uzyskał w 2017 r. status Pomnika Historii. Współcześnie można zobaczyć wszystkie obiekty zwiedzając Szlak Solankowy: https://www.uzdrowiskociechocinek.pl/o-uzdrowisku/atrakcje-uzdrowiska/szlak-solankowy.

fot. Daniel Pach dla UMKWP

Panującą atmosferę z przełomu XIX wieku z okolic dzisiejszego Ciechocinka można określić jako „solną gorączkę” („białe złoto”) i przykład procesów przemysłowych typowych dla tego okresu (rozwój technologiczny, migracje robotnicza, kształtowanie się inteligencji, kolej żelazna, spędzanie wolnego czasu – początki turystyki masowej). Innym ważnym elementem jest kształtowanie „nowej” grupy kulturowej – mieszkańców Ciechocinka i ich lokalnej tożsamości. Wówczas do okolic Ciechocinka, Słońska i Raciążka przyjeżdżali robotnicy, inżynierowie, badacze poszukujący źródeł solnych, a później osoby związane z uzdrowiskiem (m. in. lekarze, hotelarze). W drugiej połowie XIX wieku Ciechocinek zyskał sławę jako uzdrowiska i miejsce przyjazdów kuracjuszy z całej Polski i do dnia dzisiejszego pełni taką funkcję.

Ciąg technologiczny stanowi unikatowy zabytek, dziedzictwo technologiczne regionu. Trzy drewniane tężnie stanowią ewenement na skalę światową i są największymi drewnianymi budowlami w Europie. Aktualnie za sprawą m. in. przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek podejmowane są szeroko zakrojone działania mające na celu zachowanie tego dziedzictwa. W 2017 roku zespół tężni i warzelni wraz z parkami zostały wpisane na listę pomników historii.

https://www.uzdrowiskociechocinek.pl