bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Dziedzictwo technologiczno-przemysłowe regionu – potencjał ponadregionalny