bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BOETHKE Karl August

Opublikowano 17 sierpnia 2022

BOETHKE Karl August

(1830 – 1912), profesor gimnazjalny, prezes Coppernicus-Verein, honorowy obywatel Torunia.

Ur. w Bydgoszczy. Syn tamtejszego burmistrza. Uczył się najpierw w rodzinnym mieście, później w Halle. Tam oraz następnie w Berlinie studiował filologię. Po odbyciu w l. 1851-1852 stażu nauczycielskiego, został nauczycielem domowym w położonym niedaleko Inowrocławia Rojewie. W 1855 r. osiadł w Toruniu, gdzie został nauczycielem w miejscowym gimnazjum. Od 1882 r. tytułował się profesorem gimnazjalnym. W trakcie pracy w toruńskim gimnazjum brał m.in. udział w pracach mających na celu uporządkowanie zbiorów bibliotecznych. Przygotowywał także, jako pomoce dydaktyczne, podręczniki do nauki języka angielskiego. Poza tym zajmował się działalnością literacką. Od 1862 r. działał w Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst, którego od 1888 r. aż do śmierci był prezesem. W ramach tej działalności często wygłaszał referaty na temat literatury. Poza tym angażował się w wydanie w 1873 r. edycji dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”. Z gimnazjum odszedł na emeryturę w 1902 r. W dwa lata później przygotował pracę poświęconą historii Coppernicus-Verein. W Toruniu zasłużył się także jako propagator sportu. W l. 1873-1912 był nawet przedstawicielem niemieckiego związku sportowego na powiat toruński. Za działalność na tym polu uhonorowano go kamieniem z płytą brązową, który jeszcze w międzywojniu stał przy obecnej ul. Mickiewicza, przed halą sportową. Z działalności społecznej warto odnotować choćby jego przewodniczenie radzie miejskiej. W 1900 r. został honorowym obywatelem Torunia. W tym mieście zmarł 2 II 1912 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Magdalena Niedzielska, Boethke Karl August, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 2, Toruń 2000, s. 40-41.