bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CASSIRER Max

Opublikowano 22 sierpnia 2022

CASSIRER Max

(1857 – 1927), przedsiębiorca.

Ur. w Świętochłowicach na Górnym Śląsku. Pochodził z rodziny żydowskiej. W 1880 r. ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Katowicach, a następnie rozpoczął studia we Wrocławiu i Berlinie. W 1882 r. zajął się handlem drewna w Gdańsku, a w 1887 r. – w Berlinie.
Od 1898 r. wszedł w branżę przemysłu celulozowego i założył spółkę „Włocławska Fabryka Sulfit-Celulozy I. & M. Cassirer”, a od 1899 r. uruchomiono fabrykę. W 1920 r. Max Cassirer sprzedał za 5 milionów marek polskich całą fabrykę.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Dziki T., Włocławska fabryka Sulfit-Celulozy I. & M. Cassirer w latach 1898–1920, „Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2015, t. XV, s. 99-115.