bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CHUDZIŃSKI Antoni

Opublikowano 14 lipca 2022

CHUDZIŃSKI Antoni

(1849 – 1907), pisarz, historyk, uczestnik wojny francusko-pruskiej.

Ur. w Zdzieszu niedaleko Koźmina. Uczył się w Śremie i Ostrowie. W pierwszym z tych miast zdał w 1869 r. maturę. Studiował filologię we Wrocławiu, naukę przerwał jego udział w wojnie francusko-pruskiej. Po niej wrócił na studia. Następnie w l. 1874-1878 był nauczycielem w domu generała Taczanowskiego w Choryni. Tą samą funkcję pełnił też w Warszawie u bankiera Epsteina. W 1878 r. zdał egzamin na nauczyciela gimnazjalnego i w latach 1878-79 nauczał w Wejherowie i Grudziądzu. Następnie został nauczycielem gimnazjalnym w Brodnicy oraz tłumaczem języka rosyjskiego.
Interesował się nauką. Sam publikował, niekiedy również pod pseudonimami. Jego zainteresowania obejmowały zarówno dzieje starożytne, historię szkolnictwa jak i regionalistykę. W badaniach lokalnych skupił się przede wszystkim na Brodnicy i ziemi chełmińskiej. Zmarł w 1907 r. Spoczął na cmentarzu w Brodnicy.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Alfons Mańkowski, Chudziński Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, 1937.