bip - ikona
Unia Europejska - flaga

DZIAŁOWSKI Zygmunt

Opublikowano 17 sierpnia 2022

DZIAŁOWSKI Zygmunt Alfons, h. Prawdzic

(1843 – 1878), działacz społeczny, bibliofil, mecenas sztuki.

Ur. w Mgowie w ziemi chełmińskiej, którego właścicielem był jego ojciec Ksawery. Uczył się w Poznaniu i w Metzu. Do kraju wrócił w 1863 r. Za organizację pomocy dla powstania styczniowego został uwięziony w Berlinie i sądzony w 1864 r. Wówczas został uniewinniony. W 1866 r. przejął po śmierci ojca majątek w Wałyczu. Angażował się w działalność społeczną, m.in. wspierał edukacyjne aspiracje młodzieży wiejskiej. Parokrotnie odbył podróże do Egiptu, Algieru, Syrii i Palestyny. Działał w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Posiadał bibliotekę, którą w l. 1871-1873 porządkował mu Wojciech Kętrzyński. Był inicjatorem i współzałożycielem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które hojnie wspierał finansowo. W 1877 r. wybrany na posła do Reichstagu. Zmarł w Berlinie 16 II 1878 r. Pochowany w Wielkiej Łące.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jerzy Serczyk, Działowski Zygmunt August, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 87-88.