bip - ikona
Unia Europejska - flaga

DZIEWULSKI Władysław

Opublikowano 13 lipca 2022

DZIEWULSKI Władysław

(2 IX 1878 – 6 II 1962), astronom, współzałożyciel UMK w Toruniu, współzałożyciel obserwatorium astronomicznego w Piwnicach.

Ur. w Warszawie. Tam uczył się w Gimnazjum Klasycznym (do 1897 r.) i ukończył studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1901 do 1902 r. pracował w uniwersyteckim Obserwatorium Astronomicznym. W latach 1902-1903 przebywał na studiach w Getyndze. Od 1903 r. pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na krakowskiej uczelni uzyskał w 1906 r. doktorat. Następnie znów wyjechał do Getyngi. Od 1909 r. był adiunktem w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Habilitował się w 1916 r. Od 1919 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1920 r. prof. nadzwyczajny, rok później zwyczajny. Na uniwersytecie w Wilnie pracował do 1939 r., będąc m.in. w l. 1924-25 rektorem. W czasie wojny pozostał w mieście, organizując m.in. naukę na tajnych kursach. W 1945 r. wraz z wieloma naukowcami wileńskimi przyjechał do Torunia. Jako profesor astronomii został w l. 1945-47 prorektorem powstałego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zorganizował Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach i kierował nim do 1952 r. Oddawał się dydaktyce i popularyzacji astronomii. Na emeryturę przeszedł w wieku 82 lat. Aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, również jako jego prezes. Angażował się też w prace wielu innych towarzystw naukowych Wielokrotnie odznaczany. Zm. 6 II 1962 r. w Toruniu. Pochowany na cmentarzu św. Jerzego.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– planetarium w Toruniu nazwane jego imieniem
– ulicę w Toruniu
– krater na Księżycu nosi jego imię

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Cecylia Iwaniszewska, Dziewulski Władysław, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 90-92.