bip - ikona
Unia Europejska - flaga

FELDMAN Jerzy

Opublikowano 31 stycznia 2024

FELDMAN Jerzy

(1927 – 2004), polski artysta malarz, dyrektor Muzeum im. ks. Wł. Łęgi w Grudziądzu, pierwszy miejski konserwator zabytków w Grudziądzu.

Urodził się 16 marca 1927 r. w Grudziądzu, jako pierwsze z czworga dzieci Tyburcjusza Waleriana Feldmana i Henryki z domu Ponickiej. Od 1933 r. rodzina Feldmanów kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania w związku z relokacją Tyberiusza, pełniącego funkcję wachmistrza żandarmerii, do nowych jednostek. Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 r. rodzina Feldmanów przedostała się na Łotwę, gdzie skierowano ją do obozu dla uciekinierów w Rydze. Jerzy wraz z matką i rodzeństwem pozostał tam aż do 1946 r., kiedy to w ramach repatriacji powrócił do Grudziądza. Ukończył miejscową szkołę średnią i w 1954 r. rozpoczął studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Po roku przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1960 r., po uzyskaniu dyplomu w zakresie malarstwa sztalugowego i ściennego w pracowni prof. Zbigniew Pronaszki, wrócił na stałe do Grudziądza i podjął pracę w Muzeum im. ks. Wł. Łegi. Jako asystent działu sztuki brał aktywny udział w organizacji Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego. W latach 1961-1965 pracował w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży na stanowisku instruktora malarstwa. Jednocześnie, w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, pełnił funkcje konsultanta do spraw kolorystyki miasta. W dniu 15 kwietnia 1965 r. został powołany na stanowisko kierownika Muzeum w Grudziądza. Dzięki jego staraniom, w dniu 13 czerwca 1966 r. – na posiedzeniu Prezydiów Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych w Grudziądzu – Muzeum uzyskało zatwierdzony statut. Funkcję tą pełnił do czerwca 1979 r. W znaczący sposób przyczynił się do stworzenia infrastruktury powstającego muzeum, kierując pracami remontowymi oraz organizując wystawy stałe i czasowe. Poszerzał również grono pracowników muzeum, których głównym celem było sklasyfikowanie, uporządkowanie i inwentaryzację eksponatów. Wielką wagę przywiązywał do działalności wystawienniczej z dziedziny sztuki i historii, archeologii i etnografii. Niezwykle sobie cenił współpracę z innymi muzeami, archiwami, uczelniami artystycznymi, towarzystwami naukowymi i kulturalnymi, Biurem Wystaw Artystycznych i Związkiem Polskich Artystów Plastyków oraz kolekcjonerami. Mimo wielu obowiązków wynikających z piastowanych stanowisk nie zaniedbywał własnej twórczości. Od 1960 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, najpierw jako członek nadzwyczajny, a od 1964 r. członek zwyczajny Sekcji Malarstwa Okręgu Toruńskiego ZPAP. Włączył się aktywnie w życie artystyczne. Z gronem miejscowych plastyków założył grupę twórczą „Gromada Grudziąż”. Uczestniczył również w plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych m.in. w : Brodnicy, Charzykowach, Świnoujściu, Tucholi, Białowieży, Grudziądzu oraz w Russe w Bułgarii. Za swoją działalność twórczą był wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 1965 r. otrzymał nagrodę za obraz „Miejskie pejzaże” w konkursie ogłoszonym przez ZPAP w Bydgoszczy. Natomiast za zasługi w dziedzinie muzealnictwa i konserwatorstwa otrzymał w 1984 r. – przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki – Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. W 1979 r. objął stanowisko miejskiego konserwatora zabytków. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 1989 r. Jako pierwszy konserwator miejski z ogromnym zaangażowaniem i wielką pasją podejmował szereg działań związanych z ratowaniem zabytków Grudziądza. Jerzy Feldman zmarł 27 stycznia 2004 r. w Grudziądzu i został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej.

Opracowane na podstawie:

Drozdowska Jadwiga,  Jerzy Feldman, Dyrektor Muzeum w latach 1965 – 1979, [internet: https://muzeum.grudziadz.pl/strona-196-jerzy_feldman.html; dostęp: 23.01.2024 r.