bip - ikona
Unia Europejska - flaga

PRAETORIUS Karl Gotthelf

Opublikowano 17 sierpnia 2022

PRAETORIUS Karl Gotthelf

(1767 – 1827), historyk, urzędnik, prezydent miasta Torunia.

Ur. w Toruniu, gdzie rozpoczął edukację. Na studia wyjechał do Lipska i Halle i przebywał tam w l. 1782-86. W 1787 r. już po powrocie do Torunia został sekretarzem rady. Zajął się wówczas także badaniem dziejów miasta. W 1790 r. uzyskał w Wittenberdze magisterium atrium liberalium i doktorat z filozofii. Po drugim rozbiorze Polski, został w ramach pruskiej administracji, pierwszym sekretarzem i dyrektorem kancelarii. W 1807 r., po zajęciu Torunia przez wojska napoleońskie został radcą i jeszcze w tym samym roku prezydentem miasta, które włączone zostało do Księstwa Warszawskiego. Urząd sprawował do 1809 r. W kolejnych latach był przewodniczącym rady, ławnikiem, posłem na sejm Księstwa Warszawskiego. Organizował przyjęcie w czerwcu 1812 r. w Toruniu Napoleona. Po powrocie miasta do Prus pozostał radcą. W 1820 r. przeszedł na emeryturę. Podjął się wówczas przygotowania kroniki miasta, a także opracował nowy katalog zasobu archiwalnego. Zm. w Toruniu 4 IX 1827 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jerzy Serczyk, Praetorius Karl Gotthelf, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 204-205.