bip - ikona
Unia Europejska - flaga

PRÜFFER Jan

Opublikowano 17 sierpnia 2022

PRÜFFER Jan

(1890 – 1959), zoolog, profesor uniwersytecki.

Ur. w Bolkunach w powiecie Drohiczyn. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodziną do Częstochowy. Z tamtejszego gimnazjum usunięty w 1905 r. za udział w strajku szkolnym. Matura w 1909 r. Studia przyrodnicze, przerwane ze względu na wybuch I wojny światowej, na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 1914-17 nauczyciel w gimnazjach częstochowskich, w roku szkolnym 1916/17 dyrektor w Gimnazjum Żeńskim. W l. 1917-18 żołnierz Legionów. Od 1918 r. pracownik Katedry i Zakładu Zoologii UJ. W 1920 r. uzyskał doktorat. Przeniósł się do Warszawy i został kustoszem w Muzeum Zoologicznym oraz m.in. wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1922 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie najpierw jako zastępca profesora, później kierownik Zakładu Zoologii. W 1930 r. habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1931 r. profesor nadzwyczajny. W l. 1933-34 dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Prowadził intensywne badania entomologiczne. Naukowo wyjeżdżał do Francji i Szwecji. Poza tym odwiedzał muzea przyrodnicze i instytuty zoologiczne także w Austrii, Czechach i Włoszech. W l. 1940-41 pracował w Wileńskiej Izbie Rolniczej, w dziale entomologicznym, później także w Stacji Agrotechnicznej Komisariatu Rolnictwa LSRR. W okresie wojny angażował się także w tajne nauczanie. W 1945 r. przyjechał do Torunia i podjął się organizacji na nowo powstającym uniwersytecie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, którego został pierwszym dziekanem. Został też mianowany profesorem zwyczajnym. Wysoko ceniono, także poza granicami kraju jego prace poświęcone motylom. Aktywnie działał w TNT i kilku innych towarzystwach naukowych. Nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W l. 1950-52 brał czynny udział w powstaniu Stacji Biologii Stosowanej w Koniczynce. Działem entomologicznym tej placówki kierował do 1959 r. Zm. 30 XII 1959 r. Pochowany na cmentarzu św. Jerzego.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– ulica Jana i Marii Prüfferów w Toruniu (dzielnica Podgórz)

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Oprac. na podstawie: Lech Jacuński, Prüffer Jan, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 207-208.