bip - ikona
Unia Europejska - flaga

RÓŻYCKI Leopold

Opublikowano 17 sierpnia 2022

RÓŻYCKI Leopold

(1837 – 1904), uczestnik powstania styczniowego, chirurg.

Ur. w Zajączkowie niedaleko Chełmna w rodzinie ziemiańskiej. Naukę rozpoczął w chełmińskim gimnazjum. Od 1861 r. studiował w Berlinie prawo i medycynę. W 1863 r. zaangażował się w przygotowania do powstania styczniowego i jeszcze w tym roku został wraz z Wojciechem Kętrzyńskim zatrzymany i aresztowany niedaleka Olsztyna za przewożenie znacznej ilości broni. Przed kolejnym aresztowaniem uciekł do Berlina, ale w 1864 r. również stamtąd musiał wyjechać w związku z represjami. Udał się wówczas do Zurychu gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej. Dwa lata później wyjechał do Monachium by studiować do 1868 r. Następnie wyjechał do Turcji i jako lekarz pracował tam do 1875 r. Wrócił do Monachium i tu ukończył doktorat. Od 1878 r. mieszkał w Toruniu. Tu poza aktywną działalnością lekarską zaangażował się także w działalność społeczną. Był członkiem TNT, a nawet w latach 1877-1884 sekretarzem. Przed śmiercią, schorowany, zamieszkał w klasztorze sióstr Wincentek w Chełmnie. Tam zmarł 20 III 1904 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Marian Łysiak, Różycki Leopold, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 215-217.