bip - ikona
Unia Europejska - flaga

ZIELIŃSKI Gustaw

Opublikowano 13 lipca 2022

ZIELIŃSKI Gustaw

(1 I 1809 – 23 XI 1881), poeta, pisarz, oficer wojska polskiego, powstaniec, zesłaniec, etnograf/historyk

Ur. w Markowicach k. Inowrocławia. Pochodził z rodziny szlacheckiej, ojciec – Norbert był pułkownikiem podczas powstania kościuszkowskiego. W 1815 r. zamieszkali w Chrostkowie k. Lipna.
Naukę pobierał w Toruniu, W szkole Pijarów w Warszawie i w Szkole Wojewódzkiej im. Małachowskiego w Płocku. W 1827 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Warszawie.
Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. Po powstaniu wykupił niewielki majątek w Kierzu k. Skępe.
W 1833 r. za kontakty z partyzantami został zaaresztowany, skazany na utratę praw publicznych i konfiskatę majątku został zesłany na Syberię (1834-1842).
Na zesłaniu prowadził badania wśród plemion kazachskich (stepowych). Wówczas powstała powieść „Kirgiz”
Po powrocie do Skępego zajął się gospodarstwem.
W 1844 r. ożenił się z Urszulą Romocką. W 1856 r. ożenił się z Anielą Popławską. W 1847 r. objął majątek ziemi w okolicach Skępe. Poza pracą w majątku zajmował się literaturą – swoje prace publikował prasie. Był autorem liryków, poematów, i opowiście prozą. Poza utworami poetyckimi był autorem prac historycznych i etnograficznych.

 
Oprac. na podstawie:
https://www.skepe.pl/154,zielinski-gustaw