bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Kaszczorek

Kaszczorek

Wyruszając z Torunia alternatywną trasą Szlaku, trafiamy najpierw do Kaszczorka. Jaki związek ma jednak ta miejscowość z Mikołajem Kopernikiem? Wbrew pozorom całkiem spory, bo to właśnie tam rodzina przyszłego astronoma, w tym od 1464 r. sam ojciec Mikołaja, posiadała winnicę. Kaszczorek jest obecnie częścią Torunia, jednak jako wieś pojawił się w źródłach już w 1242 r. Była wówczas częścią dóbr biskupów włocławskich. We wsi znaleziono poza tym ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz cmentarzysko z okresu lateńskiego. W okresie średniowiecza okresowo przebywali tu begardzi i dominikanie. Ważnym, zachowanym do dzisiaj, choć przebudowywanym zabytkiem z tego czasu jest Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,  pochodzący z XIV w. Cennymi elementami jego wyposażenia są gotycka figura św. Wojciecha oraz datowana na XV/XVI wiek kropielnica. W 1509 r. miejscowość stała się zaś własnością rady miasta Torunia.

Turyści którzy znajdą się w Kaszczorku, powinni odwiedzić także Zagrodę Rybacko-Rolniczą, będącą oddziałem Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Warto zobaczyć:

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół w Kaszczorku / fot. KPCD w Toruniu