bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie należy do jednych z najstarszych miast w ziemi chełmińskiej. Lokowane było jeszcze w XIII w i z pewnością znał je także Kopernik. Choć nie mamy dowodów, że przyszły astronom był tu kiedykolwiek, to jego czasy pamiętają średniowieczne zabytki, które warto zobaczyć przemierzając szlak upamiętniający wszakże nie tylko Mikołaja Kopernika, ale także jego czasy i dzieło. To tu na przełomie XIII i XIV wieku Krzyżacy wznieśli zamek, który stał się siedzibą zakonnego komtura. Gdy od 1466 r. w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego, zamek został siedzibą polskich starostów. Obecnie zachowany jest on tylko we fragmentach. Ważnym zabytkiem Kowalewa jest poza tym gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja, jedna z najstarszych świątyń ziemi chełmińskiej, z zachowaną XVI-wieczną polichromią, a przede wszystkim z XIV-wieczną gotycką rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem. Z okresu średniowiecza zachowały się także fragmenty XIV-wiecznych murów miejskich wraz z basztą.

Warto zobaczyć:

Ruiny zamku krzyżackiego

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa

Ruiny zamku w Kowalewie Pomorskim / fot. Monika Lüdtke
Kościół w Kowalewie Pomorskim / fot. Krzysztof Skop