bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Starogród/Kałdus

Starogród / Kałdus

W Starogrodzie na Górze Zamkowej w XIII w. miała powstać jedna z najstarszych krzyżackich warowni ziemi chełmińskiej. Starogród to także miejsce pierwotnej lokacji Chełmna, do której doszło w 1233 r.  Był też siedzibą komturstwa. W XIII w. w Starogrodzie miały znaleźć się relikwie św. Barbary, do których przybyła w 1400 r. żona księcia litewskiego Witolda. Starogród w 1413 r. miał odwiedzić poza tym francuski podróżnik Gilbert de Lannoy. Funkcjonowała tu w średniowieczu także parafia. Po drugim pokoju toruńskim (1466 r.) dobra przeszły we władanie królewskie. W kolejnych wiekach Starogród należał do dóbr biskupów chełmińskich. Współcześnie, atrakcją dla turystów jest również umieszczona na Górze Zamkowej luneta panoramiczna pozwalająca obserwować Dolinę Dolnej Wisły.

W związku z powyższym należy też wspomnieć o bardzo ważnych odkryciach archeologicznych w Kałdusie, na Górze Św. Wawrzyńca, miejscu dawnego grodziska kultury łużyckiej. Kałdus w świetle prowadzonych badań i dokonanych odkryć, w tym tego dotyczącego odnalezionych śladów po monumentalnej świątyni, jawi się nam także jako ważny ośrodek władzy świeckiej i kościelnej państwa wczesnopiastowskiego. Pełnił niewątpliwie rolę ośrodka kultu, a kontakty gospodarcze mieszkańców sięgały m.in. Rusi i Skandynawii. Miejsce to, niewątpliwie słusznie uchodzi za jedno z najważniejszych i najciekawszych na archeologicznej mapie Polski.

Warto zobaczyć:

Miejsce dawnego zamku biskupiego (dodatkowa informacje na tablicy o grodzisku w Kałdusie

Starogród / fot. Daniel Pach dla UMWKP