bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski / Zamek Bierzgłowski

Zamek Bierzgłowski

Choć nie mamy dowodów na pobyt w tym miejscu Mikołaja Kopernika, to trudno wyobrazić sobie sytuację, by nie był mu znany tutejszy zamek gotycki – jedna z najstarszych warowni krzyżackich. Dodatkowo zamek wraz z folwarkiem w jego czasach był własnością miasta Torunia.

Budowany z cegły i kamienia, od 2. poł. XIII do pocz. XIV w., był obronną siedzibą konwentu zakonnego z komturem bierzgłowskim na czele. We władaniu Krzyżaków pozostawał do 1454 r. Szczególnie cenna jest zachowana do dziś ceramiczna płaskorzeźba przedstawiająca trzech rycerzy, która uchodzi za jedno z najważniejszych tego typu dzieł w Europie z przełomu XIII/XIV w.

Od XVI do XIX w. pieczę nad zamkiem miały władze miejskie Torunia, następnie zaś pozostawał on w rękach prywatnych. Kilkakrotnie niszczyły go pożary. W okresie międzywojennym należał do biskupstwa chełmińskiego, po wojnie zaś urządzono tu Dom Pomocy Społecznej. Od 2001 r. siedzibę ma tu Diecezjalne Centrum Kultury organizujące m.in. rekolekcje, koncerty, wykłady, jak również zapraszające swych gości na „wypoczynek duchowy” w jednym z 22 przystosowanych do tego celu pokoi.

Warto zobaczyć:

Zamek (obecnie siedziba Diecezjalnego Centrum Kultury)

Zamek Bierzgłowski / fot. Daniel Pach dla UMWKP

Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim

ul. Jagiellońska 2
87-152 Łubianka

507 380 762