bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Nawrzańskie historie – poznaj swoją małą ojczyznę

W projekcie wzięli udział młodzi mieszkańcy wsi Nawra i okolic. Celem przedsięwzięcia było wzmacnianie tożsamości lokalnej i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Nawry poprzez organizację wystawy, której autorami będą dzieci i młodzież z okolic. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych i z organizacji wystaw, by na koniec zebrać stworzone podczas spotkań materiały i opracować pomysły na ich przedstawienie publiczności. Prace zwieńczyła wystawa planszowa, zaprezentowana po raz pierwszy podczas Pikniku w Nawrze na tle tamtejszego pałacu.