bip - ikona
Unia Europejska - flaga

O projekcie

Projekt realizowany w okresie IX – XI 2023.

Celem projektu pt. „Poznajemy Wyszogród – poznaj i ty!” było przede wszystkim wspieranie procesu kształtowania tożsamość lokalnej młodszych mieszkańców Fordonu w oparciu o miejscowe dziedzictwo archeologiczne. Powyższy cel starano się osiągnąć głównie poprzez przeprowadzenie ośmiu spotkań o charakterze prelekcyjno-warsztatowych, które przygotowano wspólnie z instruktorami kilku sekcji Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy: plastycznej, ceramicznej, krawieckiej, teatralnej, multimedialnej i szermierki. Część prelekcyjna, przygotowana przez koordynatora projektu (jednocześnie archeologa zajmującego się problematyką Wyszogrodu), pozwoliła zaprezentować wiele zagadnień z dziejów grodu, ale także życia codziennego jego mieszkańców. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o budownictwie, wymianie handlowej, sposobach komunikacji, wierzeniach czy rozrywce w średniowieczu na przykładzie znalezisk z Wyszogrodu. Równocześnie każde tego typu zajęcia miały także część warsztatową, w której uczestniczyła młodzież z danej sekcji. Warsztaty miały uzupełnić wiedzę uczestników o zagadnienia związane tematycznie z profilem grupy np. sekcja ceramiczna mogła dowiedzieć się o naczyniach średniowiecznych i metodach ich produkcji, a sekcja szermierki o sposobach prowadzenia walk w średniowieczu. Taka formuła spotkań miała przyczynić się do pozyskania wiedzy ogólnej na temat Wyszogrodu, ale także pogłębić wiedzę i umiejętności w tematyce odpowiadającej zainteresowaniom uczestników, m.in. w zakresie wrażliwości artystycznej, kreatywności czy odkrywania otaczającego ich świata. Efektem realizacji projektu była ponadto opracowana i wydana gra planszowa oraz wystawa poprojektowa, których premiera miała miejsce w trakcie pikniku edukacyjnego kończącego projekt.

Zadanie dofinansowano ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach programu „Kooperacje – Fordon 2023”. Partnerem projektu był Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy.