bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Poznajemy Wyszogród – poznaj i Ty!

W ramach programu "Fordon-Kooperacje" przeprowadziliśmy cykl prelekcji i warsztatów, które miały na celu przybliżyć fordońskiej młodzieży lokalne dziedzictwo archeologiczne. Skupiliśmy się na prezentacji zagadnień z dziejów dawnej osady nadwiślańskiej - Wyszogrodu - na przykładzie znalezisk z tego rejonu. Spotkaniom towarzyszyły praktyczne zajęcia z różnych dziedzin twórczości i aktywności (m.in. malarstwo, ceramika, multimedia, szermierka), które łączyły zdobytą wiedzę z zainteresowaniami i wrażliwością uczestników. Całość zwieńczył piknik edukacyjny, podczas którego zaprezentowane zostały efekty ich działań.