bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Wystawa

Wystawa przybliża historię Nawry i tamtejszego założenia pałacowo-parkowego oraz zamieszkujących go rodzin Kruszyńskich i Sczanieckich. Koncentruje się na losach majątku od momentu wybuchu II wojny światowej i zakresach przekształceń oraz grabieży dokonanych podczas okupacji niemieckiej. Prezentowane są efekty badań wykonanych w ramach projektu „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze”. Ich celem było sporządzenie ewidencji przedmiotów zgromadzonych przez nawrzańską rodzinę oraz próba odnalezienia ich współczesnej lokalizacji w bibliotekach, archiwach, muzeach i prywatnych domach. Określony został także zakres zmian w bryle i zastosowaniu budynków pałacowych.

Ekspozycja została opracowana w ramach zadania z programu rządowego „Badania strat wojennych” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wystawa była prezentowana przy siedzibie KPCD w Toruniu w dniach 19 grudnia 2023 – 30 stycznia 2024.

Otwarcie wystawy „Straty Wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory”, 19 grudnia 2023 r.