bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pejzaże kulturowe: powiat aleksandrowski – kompendium

Jako podsumowanie prac nad dziedzictwem powiatu lipnowskiego załączamy przygotowane przez nas kompendium. W opracowaniu tym staraliśmy się zebrać najważniejsze informacje na temat obecnego powiatu, jego przeszłości, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także kulinarnego. Zebraliśmy również informacje na temat funkcjonujących szlaków kulturowych, miejsc pamięci i instytucji działających na rzecz popularyzacji i badania dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do lektury!


Powiat aleksandrowski – kompendium PDF

Sprawdź wybrane szlaki dziedzictwa powiatu aleksandrowskiego: