bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pejzaże kulturowe: powiat bydgoski III

W wodzie siła

W powiecie bydgoskim krzyżują się drogi trzech rzek z czołówki największy strug w kujawsko-pomorskiem. W gałęziach Wisły, Noteci i Brdy wykształciły się znaczące gałęzie gospodarki tego regionu, wykorzystując wodę na rozmaite sposoby: do transportu, melioracji, wytwarzania energii czy produkcji. Zapory, elektrownie wodne, zalewy oraz kanały to dziś jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

wschód zachód

Niewątpliwym wyróżnikiem całego regionu jest Bydgoski Węzeł Wodny. Jest to zbiór obiektów i urządzań hydrotechnicznych łączący Brdę, Wisłę, Kanał Bydgoski i Górnonotecki. Umożliwia on połączenie Wisły z Odrą, a tym samym Bydgoszczy z Berlinem, a także Wisły z Wartą. Wiek XVIII i XIX to okres dynamicznego rozwoju Bydgoszczy i okolic. W 1773 r. rozpoczęto budowę Kanału Bydgoskiego, prace zakończono w 1805 r. Utworzona droga wodna połączyła region z Prusami. Przyczyniła się ona do rozwoju gospodarczego, przestrzenno-architektonicznego (tzw. waterfront – obszary urbanistyczne zlokalizowane przy zbiornikach wodnych) i demograficznego Bydgoszczy. Wówczas do miasta przybywali robotnicy, urzędnicy, inżynierowie oraz specjaliści, pracujący przy budowie kanału. Kanał bydgoski to nie tylko sztuczne koryto, ale zbiór rozmaitych obiektów architektonicznych i hydrotechnicznych. W jego ciągu znajdują się śluzy, jazy, mosty, tory regatowe i przystanie.

Mapa „Szlaku zabytków hydrotechniki”, fot. https://visitbydgoszcz.pl/attachments/article/2439/hydrotechnika_bydgoszcz.pdf

Współcześnie drogą wodną oznaczoną jako E-70 nadal można dopłynąć z Bydgoszczy do Berlina. Jest to najstarszy działający kanał w Polsce! Oczywiście dziś nie posiada takiego znaczenia gospodarczego jak dawniej, lecz jego znaczenie architektoniczne, kulturowe i przestrzenne na region jest wciąż wyraźne. Stanowi ważny element tożsamościowy dla lokalnej społeczności. Zaś dla turystów to nieoczywista atrakcja turystyczna.

Wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego ciągną się popularne ścieżki spacerowe, fot. KPCD

Kluczową rolę w popularyzacji wiedzy na temat hydrotechniki i kanału bydgoskiego odgrywa Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego w Bydgoszczy. Pomysłodawca placówki, Sebastian Malinowski, dążył do ukazania nie tylko obiektów, ale całego szeregu kontekstów funkcjonowania i przeobrażania Kanału Bydgoskiego, w tym pokazania ludzi, którzy związali się z żeglugą śródlądową w regonie. 2014 rok został ogłoszony Rokiem Kanału Bydgoskiego. Wówczas opracowano przewodnik „Szlakiem zabytków hydrotechniki”, w którym zawarto najważniejsze fakty historyczne, opisano główne obiekty bydgoskiego węzła wodnego i współczesne instytucje upowszechniające wiedzę na ten temat. Wśród tych ostatnich znajduje się m.in. Barka Lemara, przejęta przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w którym utworzono żywe muzeum tradycji wodniackich i szyperskich.

hydra techniki

W Bydgoszczy wytyczony jest także Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. To bydgoska odpowiedź na unijny program promocji europejskiego dziedzictwa przemysłowego. Łączy szereg kilkunastu miejsc, które są historycznym i żywym świadectwem zastosowania wiedzy naukowej i technicznej do wykorzystania zasobów wodnych na różne sposoby: w transporcie, pozyskiwaniu energii czy procesach produkcji. Szlak popularyzują organizowane co roku edycje festiwalu TeHoFest, podczas którego można zwiedzić obiekty z przewodnikiem i wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, np. z robienia eko-łódeczek.

Logo Szlaku TeH2O, fot. bydgoszcz.pl https://www.youtube.com/watch?v=9hAhF4yvydU

przez kujawy

W XIX wieku zakończono też budowę Kanału Górnoteckiego. Łączy on jezioro Gopło z Kanałem Bydgoskim. Ten niespełna 20 kilometrowych szlak wodny rozpoczyna się w Antoniewie, ciągnie się przez Brzozę i Dębinek, zaś jego ujściem jest Kanał Bydgoski. Na trasie znajduje się sześć śluz żeglugowych – Antoniewo, Frydrychowo, Dębinek (dwie), Łochowo i Lisi Ogon. Kanał ten nawadnia okoliczne łąki i pastwiska, ale także zapewnia zaopatrzenie w wodę Kanał Bydgoski oraz łączy Brdę z jeziorami na Kujawach. Kanał Górnonotecki, fot. KPCD

Śluza w Lisim Ogonie i starorzecze Noteci w okolicach Brzozy, fot. KPCD

źródła energiii

Współcześnie wiele się mówi o energetyce i sposobach pozyskiwania energii. Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto wykorzystanie potencjału energetycznego wody. W Polsce pierwsze tego typu obiekty powstawały na początku XX wieku. W okolicy Bydgoszczy działa kilka hydroelektrowni. W powiecie bydgoskim zlokalizowane są w Samociążku i Tryszczynie. Pierwsze projekty spiętrzenia wód rzeki Brdy i utworzenia zbiornika retencyjnego w okolicach Koronowa powstały w czasach II Rzeczypospolitej. Autorami koncepcji byli dwaj wybitni badacze i inżynierowie z zakresu hydrotechniki – prof. Karol Pomianowski i inż. Alfons Hoffmann. Kryzys gospodarczy zatrzymał jednak prace projektowe. Po II wojnie światowej rozpoczęto budowę elektrowni wodnej w Samociążku i zapory w pobliskich Pieczyskach. Wówczas powrócono do koncepcji powstania jeziora zaporowego. Na podstawie dawnych pomysłów w latach sześćdziesiątych XX wieku powstała zapora, elektrownia i sztuczny zbiornik – Zalew Koronowski. Woda z Zalewu Koronowskiego, prowadzona przez Kanał Lateralny, i Brdę i napędza do dziś elektrownię wodną w Samociążku. Dla miłośników turystyki przemysłowej, Gmina Koronowo przygotowało stronę internetową, na której można wirtualnie zobaczyć najważniejsze obiekty hydrotechniki okolic:

Zalew Koronowski w Pieczyskach, fot. KPCD

https://www.youtube.com/watch?v=3J0uAuX9Gcg Budowa hydroelektrowni w Samociążku, fot. koronowo.org https://www.youtube.com/watch?v=NQezxiM5yzw Niemal równocześnie uruchomiono elektrownie wodną w Tryszczynie. Elektrownia znajduje się na zaporze łączącej Brdę ze zbiornikiem retencyjnym, jeziorem Tryszczyńskim o powierzchni około 87 ha. Spiętrzenie wynosi spiętrzony o 4,5 m. Elektrownia w Tryszczynie, fot. KPCD

nowy krajobraz

Powstały zalew w istotny sposób wpłynął na lokalną sieć hydrograficzną i zmienił krajobraz przyrodniczo-kulturowy okolic. Zyskały one nietuzinkowy walor turystyczno-krajobrazowy. Ten sztuczny akwen o powierzchni 1560 ha i długości 36 km to jeden z największych tego typu w Polsce. Współcześnie stał się perełką turystyczną, wędkarską, sportowo-rekreacyjną, przyrodniczą i wypoczynkową. Powstałe ośrodki wypoczynkowe i przystanie wydaje się na stałe wpisały się w otaczające pejzaże.

Zalew Koronowski, fot. KPCD

Ośrodek rekreacji w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim, fot. KPCD W okolicach zalewu utworzony został „Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego”. Obejmuje on Dolinę Brdy, Wysoczyznę Świecką i Pojezierze Krajeńskie. Powierzchnia jest porośnięta lasami, a na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody Różanna Dęby z dębami szypułkowymi. Przyjmuje się, że Zalew Koronowski jest „bramą“ Borów Tucholskich. Mapy z lat 1934 i 2009 ukazujące zmiany związane z utworzeniem sztucznego zbiornika, fot. koronowo.pl

w starym stylu

W pobliżu Koronowa znajduje się młyn wodny, tzw. Diabelski Młyn. Jest to budynek wzniesiony w XIX wieku z muru pruskiego. Pierwotną funkcję pełnił do połowy XX wieku. Zgodnie z legendą, w momencie przestania płynięcia wody rzeką młynarz dokopał się do diabelskiej karczmy podpisał pakt z czortem. Wówczas co noc zamieniał się w czarta. Czar prysł dopiero, gdy ze wzajemnością zakochał się w księżniczce i po wyznaniu miłości czar prysł. Obecnie mieści się tu restauracja.

Diabelski Młyn pod Koronowem, fot. KPCD

przez rzekę

Mosty i przeprawy w powiecie bydgoskim:

 1. Most Kolei Wąskotorowej w Koronowie, fot. KPCD
 2. Most Kolejowy w Buszkowie, fot. aktywnawies.pl
 3. Owczy Most na Kanale Bydgoskim, fot. KPCD
 4. Stopień Wodny Larsen na Brdzie w Koronowie, fot. KPCD
smak bydgoskiego

Ostromecko kojarzy się przede wszystkim z zespołem pałacowo-parkowym i rodziną von Alvensleben. Warto jednak przypomnieć, że w okolicach tego miasteczka (rezerwat przyrody Las Mariański) znajduje się ujście wód podziemnych i podskórnych, tzw. Źródło Marii (Marien-Quelle). Informacje o wodzie z Ostromecka pochodzą już z XVI wieku. Lecz eksploatacja na większą skalę rozpoczęła się w XIX wieku. Przedsiębiorstwo w Ostromecku było jedną z największych rozlewni wody w II Rzeczypospolitej – w 1927 r. zdobyła złoty medal na targach gastronomicznych w Paryżu. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Skarb Państwa. W latach 90. XX wieku trafiło do rąk prywatnych.

Woda Ostromecko, fot. ostromecko.pl

bydgoski szlak hydrotechniki
 1. Bydgoszcz – Kanał Bydgoski, Muzeum Kanału Bydgoskiego, śluzy, mariny
 2. Lisi Ogon – śluzy na Kanale Górnonoteckim
 3. Połączenie Kanału Górnonoteckiego i Kanału Bydgoskiego
 4. Elektrownia Smukała
 5. Elektrownia Tryszczyn
 6. Elektrownia Samociążek
 7. Koronowo – stopień wodny Larsen, Most Kolei Wąskotorowej, Diabelski Młyn
 8. Zalew Koronowski – Zapora Wodna
 9. Pieczyska – marina, plaża
 10. Ostromecko – Żródła Marii